Select Page
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการทางการแพทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพคเกจและโปรโมชั่น

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

เหตุไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)”

เหตุไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)”

    ด้วยสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ยังคงมีการแพร่ระบาด และตัวเลขเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงประเทศเสี่ยง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนเจ็บป่วย พื้นที่เสี่ยงและ...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนฉลองครบรอบ 70 ปีด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สนใจอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (CPR)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนฉลองครบรอบ 70 ปีด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สนใจอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (CPR)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     กิจกรรมดีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย... เนื่องด้วย ในปีนี้ครบรอบการก่อตั้ง 70 ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนท่านในงาน "โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน (CPR) ณ...

read more
ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เป็นระยะเวลา 70 ปีแล้ว นับจาก มิชชันนารี คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน ร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดตั้ง โรงพยาบาล (รพ.) กรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2492 โดยมีปณิธานตั้งแต่แรกเริ่มที่จะสานต่อคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า "จงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หาย"...

read more

  • 692,877

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ที่อยู่ :  เลขที่ 124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร :   (+66) 2625-9000, (+66) -2760-9000, (+66) -2235-1000
โทรสาร  : (+66) 2236-2911
อีเมล : info@bch.in.th

 

การเดินทาง / Transportation

BTS :   ศาลาแดง  ( Saladaeng )

  MRT  :  สีลม ( Silom ) 

  สายธรรมดา : 15, 77, 115, 162, 163, 164
  สายปรับอากาศ : 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547 

เส้นทาง :  ถ.สีลม
เส้นทาง : ถ.สุรวงศ​์

 GPS : 13°43’40.2″N 100°31’55.3″E