Select Page
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการทางการแพทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพคเกจและโปรโมชั่น

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เป็นระยะเวลา 70 ปีแล้ว นับจาก มิชชันนารี คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน ร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดตั้ง โรงพยาบาล (รพ.) กรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2492 โดยมีปณิธานตั้งแต่แรกเริ่มที่จะสานต่อคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า "จงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หาย"...

read more
ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

     ประมวลภาพกิจกรรม BCH Special Health Day เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบ 70 ปี  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ภายใต้แนวคิด "ด้วยพระคุณของพระเจ้า" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา   ประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี และการบรรยายความรู้หัวข้อ...

read more

  • 619,270

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ที่อยู่ :  เลขที่ 124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร :   (+66) 2625-9000, (+66) -2760-9000, (+66) -2235-1000
โทรสาร  : (+66) 2236-2911
อีเมล : info@bch.in.th

 

การเดินทาง / Transportation

BTS :   ศาลาแดง  ( Saladaeng )

  MRT  :  สีลม ( Silom ) 

  สายธรรมดา : 15, 77, 115, 162, 163, 164
  สายปรับอากาศ : 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547 

เส้นทาง :  ถ.สีลม
เส้นทาง : ถ.สุรวงศ​์

 GPS : 13°43’40.2″N 100°31’55.3″E