Select Page
บริการทางการแพทย์ • Medical Service
แผนกทันตกรรมให้บริการโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยการทำงานเป็นทีมและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากอย่างครบวงจร ทั้งการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และการรักษาโรคทางทันตกรรม โดยเครื่องมืออุปกรณ์ปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐาน และมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้แก่

เครื่องเอกซเรย์ทันตกรรม 3 มิติ (Dental CT Scan) เป็นการเอกซเรย์ช่องปากและฟัน

1. จำลองภาพฟันและขากรรไกรแบบ 3 มิติ

2. ประเมินความหนาของกระดูกก่อนการผ่าตัด

3. สามารถฝั่งรากฟันเทียมได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

4. วางแผนการรักษาด้านทันตกรรมได้แม่นยำยิ่งขึ้น

มีสาขาการบริการดังนี้

❙ ขอบเขตการให้บริการ 

    1. ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry) การรักษาทั่วไปทางทันตกรรม ได้แก่การตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน อุดฟัน

    2. ทันตกรรมสาหรับเด็ก (Pediatric Dentistry) ให้การตรวจรักษาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ในการตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ขูดหินปูน ขัดเคลือบฟลูออไรด์ อุดฟัน เคลือบหลุมร่องฟัน ถอนฟัน แก้ไขการสบฟันผิดปกติเบื้องต้น รักษารากฟันน้ำนม ครอบฟันน้ำนมและใส่เครื่องมือกันฟันล้ม เป็นต้น

    3. ทันตกรรมบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกร (Occlusion and Temporo Mandibular Joint) การให้บริการตรวจ วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษาและให้การรักษาแก่ผู้ป่วยที่มีอาการปวดและ/หรือผิดปกติในการทำหน้าที่ของขากรรไกร รวมถึงผู้ป่วยที่มีปัญหาการสบฟันขณะใช้งาน การตรวจรักษาอาการนอนกัดฟัน ปวดกล้ามเนื้อใบหน้า ความผิดปกติของข้อต่อขากรรไกรเช่นอ้าปากไม่ได้ หุบปากไม่ได้รวมถึงปัญหาการนอนกรน มีการปรึกษาและทำเฝือกสบฟันสำหรับนักกีฬา

   4. ทันตกรรมศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล (Oral & Maxillofacial Surgery) ให้การดูแลรักษาเกี่ยวกับการถอนฟัน ผ่าฟันคุด ผ่าฟันขึ้นผิดตำแหน่ง การผ่าตัดถุงน้ำหรือเนื้องอกของขากรรไกร การผ่าตัดขากรรไกรที่เกิดจากความผิดปกติของการสบฟัน การผ่าตัดรักษาในผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุบริเวณใบหน้าและขากรรไกร การฝังรากฟันเทียม

    5. ทันตกรรมรากเทียม (Implant Dentistry) การรักษาโดยการฝังรากเทียมในกระดูกขากรรไกรร่วมกับการทำฟันปลอมบนรากเทียมนั้น เพื่อทดแทนการสูญเสียฟัน

❙   6. ทันตกรรมรักษารากฟัน (Endodontics) การรักษาอาการเจ็บและการอักเสบที่เกิดขึ้นในโพรงประสาทฟันและปลายรากฟัน

❙    7. ปริทันตวิทยา (Periodontics) การรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับอวัยวะรอบรากฟันได้แก่ เหงือกและกระดูก การผ่าตัดตกแต่งอวัยวะรอบรากฟันให้มีลักษณะที่เหมาะสม รวมทั้งการคงสภาพอวัยวะรอบรากฟันให้สามารถส่งเสริมการทำงานของฟันให้มีประสิทธิภาพ

❙    8. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthetic Dentistry) เป็นการใส่ฟันทดแทนฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปหรือถูกถอนไป โดยสามารถทดแทนฟันที่หายไปได้ตั้งแต่ซี่เดียวจนถึงหลายๆซี่ ประเภทของฟันปลอม

❙    9. ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามทันตกรรมบูรณะ หรือ ทันตกรรมตกแต่ง (Operative & Esthetic Dentistry) การรักษาโดยการบูรณะฟัน เพื่อทดแทนส่วนของฟันที่สูญเสียไปให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ รวมทั้งการบูรณะตกแต่งให้เกิดความสวยงาม (Cosmetic Dentistry) โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ให้การรักษาเกี่ยวกับ การอุดปิดช่องฟันห่าง (Space closure), เคลือบฟันเทียม (Veneer), ฟอกสีฟัน (Bleaching), การบูรณะฟันด้วย Ceramic Inlay, Onlay

❙   10. ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics) เป็นการรักษาการสบฟันผิดปกติ เพื่อให้ฟันเรียงตัวเป็นระเบียบมีรอยยิ้มสวยงาม สามารถใช้งานฟันในการบดเคี้ยวและการออกเสียงพูดได้อย่างปกติ รวมทั้งป้องกันมิให้มีการสบฟันที่ผิดปกติเพิ่มมากขึ้นภายหลัง

แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เวลาทำการ :   วันจันทร์ – วันศุกร์            เวลา 08.00-20.00 น.
 เสาร์ – อาทิตย์  เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 08.00-16.00 น.

☎ สถานที่ตั้งคลินิก :   ณ ชั้น 12 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 21220, 21221