Select Page
บทความทางการแพทย์

🔸บทความทางการแพทย์

รู้จักวัคซีนภูมิแพ้ชนิดอมใต้ลิ้น

รู้จักวัคซีนภูมิแพ้ชนิดอมใต้ลิ้น

วัคซีนภูมิแพ้ชนิดอมใต้ลิ้น (Sublingual Immunotherapy, SLIT) เป็นวิธีการรักษาภูมิแพ้โดยการให้คนไข้อมวัคซีนภูมิแพ้ใต้ลิ้นทุกวัน อย่างต่อเนื่องจนครบ 3-5 ปี เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันของร่างกายให้หายจากการเป็นภูมิแพ้จนสามารถหยุดยาต่างๆได้ ...

read more
ดูแลเด็กเล็กให้ห่างไข้ในฤดูฝน

ดูแลเด็กเล็กให้ห่างไข้ในฤดูฝน

วัยเด็กถือว่าเป็นช่วงวัยที่ต้องดูแลใส่ใจในเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ เพราะระบบภูมิต้านทานในร่างกายของเด็กนั้นไม่เหมือกับผู้ใหญ่ ดังนั้นในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงหรือช่วงที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสต่างๆ พ่อแม่จึงต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของลูกรักเป็นพิเศษ...

read more
โรคหวัด โควิด  ภูมิแพ้

โรคหวัด โควิด ภูมิแพ้

       แม้ว่าแนวโน้มการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทยจะดีขึ้น แต่เมื่อไรก็ตามที่ไอหรือจามในที่สาธารณะ ก็จะต้องเจอกับสายตาหลายคู่มองด้วยสายตากดดัน ว่าเป็น โควิด-19 หรือเปล่า (โดยเฉพาะที่มีคนจานวนมาก เช่น ลิฟต์ รถไฟฟ้า) แล้วเราจะแยกกันอย่างไรว่าที่จามหรือไอเกิดจาก หวัด...

read more
ทำไมต้องรักษาโรคภูมิแพ้

ทำไมต้องรักษาโรคภูมิแพ้

  ในปัจจุบันนี้พบว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการของโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึ้น โดยอาการของโรคภูมิแพ้มีได้หลากหลายรูปแบบ บางรายมีอาการภูมิแพ้จมูก เช่น จาม คัดจมูก บางรายมีอาการหลอดลมไวหรือโรคหืดเช่น ไอกลางคืน ไอเวลาวิ่ง บางรายมีอาการทางผิวหนัง เช่น ผื่นอักเสบแดง คันลมพิษ...

read more
คำแนะนำผู้ป่วยภายหลังการถอนฟันและผ่าฟันคุด

คำแนะนำผู้ป่วยภายหลังการถอนฟันและผ่าฟันคุด

    แผนกทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เวลาทำการ :  วันจันทร์ – วันศุกร์            เวลา 08.00-20.00 น.  เสาร์ – อาทิตย์  เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์     เวลา 08.00-16.00 น. สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 12 อาคารหมอบรัดเลย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม...

read more