Select Page
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร CCT ชั้น 3 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email...

read more
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.   สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.thรายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ - เพศชาย/หญิง...

read more
นักกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัด

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร  รับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1...

read more
พนักงานต้อนรับ

พนักงานต้อนรับ

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.   สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.thรายละเอียดการรับสมัคร 📍 รับสมัคร...

read more
เภสัชกร

เภสัชกร

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.thรายละเอียดการรับสมัคร รับสมัคร เภสัชกร 3 อัตรา...

read more
Programmer

Programmer

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th    รายละเอียดการรับสมัคร 📍 รับสมัคร  1...

read more
พนักงานการเงิน

พนักงานการเงิน

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร 📍 รับสมัคร  2 อัตรา ...

read more
พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.thรายละเอียดการรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยพยาบาล (NA) ...

read more
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

พนักงานเก็บเงินอาคารจอดรถ

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร พนักงานรายวัน คุณสมบัติ -...

read more
พนักงานผู้ช่วยนักรังสีเทคนิค

นักรังสีเทคนิค

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ 1....

read more

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารCCT ชั้น 3

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคาร CCT ชั้น 3
เบอร์ติดต่อ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 70340,70349
email : hr@bch.in.th
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

    สำเนาบัตรประชาชน

    สำเนาทะเบียนบ้าน

    วุฒิการศึกษา

    ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

    ใบประกอบวิชาชีพ (ในกรณีสมัครตำแหน่งงานที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ)