Select Page
 
Programmer

Programmer

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th    รายละเอียดการรับสมัคร 📍 รับสมัคร  1...

read more
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ -...

read more
พนักงานผู้ช่วยเภสัชกร

UR Nurse

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร รายละเอียดงาน -...

read more

ช่องทางการสมัครงาน 

 ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

อาคารCCT ชั้น 3

วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น.

สมัครผ่านอีเมล์

แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว

พร้อมระบุตำแหน่งงาน

ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th

 
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน อาคาร CCT ชั้น 3
เบอร์ติดต่อ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 70340,70349
email : hr@bch.in.th
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8:00 – 17:00 น

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

    สำเนาบัตรประชาชน

    สำเนาทะเบียนบ้าน

    วุฒิการศึกษา

    ใบรับรองประสบการณ์การทำงาน

    ใบประกอบวิชาชีพ (ในกรณีสมัครตำแหน่งงานที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพ)