Select Page
ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2024

ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2024

ประกาศเปิด-ปิด การให้บริการช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2024

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย
.
ขอขอบคุณท่านประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีมายังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอพระเจ้าอวยพรท่านและกิจการงานให้รุ่งเรืองสืบไป
มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

เยี่ยมเยียนและส่งมอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ
.
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้นำเงินถวายวิสุทธิทาน มอบให้กับมูลนิธิบ้านขอบพระคุณ THANKSGIVING HOME FOUNDATION เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กกำพร้า ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
.
เงินถวายวิสุทธิทาน จำนวน 30,000 บาท ได้รับจากการถวายทรัพย์ในพิธีนมัสการเทศกาลคริสตสมภพ 23 ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา โดยบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
.
คริสตจักรสัมพันธ์บ้านขอบพระคุณ นำโดยทีมบริหารงานมูลนิธิบ้านขอบพระคุณ คุณเครือวัลย์ ตรีปิยชาติ และคุณอาหล่อง รวมถึงน้องๆ จากมูลนิธิฯ ได้ให้การต้อนรับผู้บริหาร และทีมศาสนกิจโรงพยาบาลด้วยการเล่าถึงพันธกิขของมูลนิธิ รับมอบเงินถวายวิสุทธิทานและสิ่งของ และมีจัดแสดงกิจกรรมมายากล นำชมฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาพยาบาลปี 4 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
.
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา ส่วนการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยคุณประภาศรี ดามุส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปี 4 จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงานวิชา TNUR3374 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอพัก 9 ชั้น เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีเปิดงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine “BCH CONNECT APP”
.
เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2023 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีเปิดงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine “BCH CONNECT APP” อย่างเป็นทางการ ณ เวทีกิจกรรม โถงอาคารหมอประสงค์ชัยรัตน์ ชั้น 1 เวลา 11.00-11.45 น. นำโดยคุณสุสันต์ ภัทรธรรมมาศ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดให้บริการ และมีกิจกรรมต่างๆ บนเวที ดังนี้
• อธิษฐานเปิดโดย ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย (อนุศาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน)
• กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยแพทย์หญิงสุมิตรา นันท์รุ่งโรจน์ (รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล สายการแพทย์)
• กล่าวถึงแนวทางการให้บริการ Telemedicine ในเฟสแรก โดยแพทย์หญิงธัชขวัญ อินทปันตี (กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน)
• กล่าวถึงแนวคิดการให้บริการพบแพทย์ออนไลน์ผ่าน Mobile Application : BCH CONNECT โดยนายแพทย์สมภพ ไพบูลย์ศิริจิต (หัวหน้าฝ่ายการแพทย์)
• เปิดวิดิทัศน์ (VDO) ขั้นตอนการใช้บริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการให้บริการ
• ถ่ายภาพร่วมกับระหว่างผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากรที่มาร่วมงาน

กลุ่มผู้รับบริการที่เหมาะสมในการใช้บริการ Telemedicine
o ผู้ป่วยเก่าและผู้ป่วยใหม่
o ผู้ป่วยเด็กและผู้ป่วยผู้ใหญ่
o ผู้ป่วยตรวจติดตามอาการกับแพทย์
o ผู้ป่วยที่อาการคงที่ ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต
.
แผนกที่ให้บริการในเฟสแรก ณ ปัจจุบัน
o แผนกเบาหวานและหัวใจ
o แผนกกุมารเวชกรรม
o ศูนย์ภูมิแพ้และแพ้อาหาร แผนกกุมารเวชกรรม

BloodDonation

BloodDonation

BloodDonation

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรมครบรอบปีที่ 73 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
.
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัด “กิจกรรม BCH ทำความดีเพื่อสังคมปี 3” เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจำนวน 134 ท่าน ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ ห้องเจาะเลือด อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 1 เวลา 08.45 – 14.00 น. 
.
กล่าวรายงานโครงการโดยแพทย์หญิงสุมิตรา นันท์รุ่งโรจน์ ประธานคณะกรรมการโครงการ BCH ทำดีเพื่อสังคม
กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกแสดงความขอบคุณให้แก่ศูนย์โลหิตสภากาชาดไทย โดย คุณวันทนีย์ เยาวพงศ์ศิริ

#โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน #TheBangkokChristianHospital