Select Page
จัดซื้อ/จัดจ้าง

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

ขั้นตอนการพิจารณายาของ รพ.

 แผนงานพิจารณายาเข้า รพ.  | Click |

 แบบยื่นเสนอยา | Click | 

 ข้อมูลทั่วไป | Download |

 

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Cardiac Catherization Laboratory X-Ray System) รวมปรับปรุงห้องและระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio PACS) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 1 ระบบ

  ประกวดราคา " โครงการจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจ และหลอดเลือด ชนิดสองระนาบ (Cardiac Catherization Laboratory X-Ray System) รวมปรับปรุงห้องและระบบบูรณาการสารสนเทศสำหรับผู้ป่วยด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (Cardio PACS) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จำนวน 1 ระบบ "...

ประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง

  ประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้  ลำดับ รายการ วัน-เวลา สถานที่ หมายเหตุ 1.  รับ TOR  21  สิงหาคม 2018 เวลา 09.00 – 16.00 น. อาคารหมอบรัดเลย์...

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายในแผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน แผนก C.C.U. และโถงพักคอย ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน         หากบริษัทใดมีความสนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบำรุงรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ...

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯ ออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน แผนก I.C.U. ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์

    โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนมีความประสงค์ที่จะว่าจ้างบริษัทฯออกแบบปรับปรุงตกแต่งภายใน แผนก I.C.U. ชั้น 9 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน         หากบริษัทใดมีความสนใจ สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายบำรุงรักษาโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ...

ประกวดราคาโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด ฯ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกวดราคาโครงการ ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด อาคารหมอบรัดเลย์ จำนวน 151 จุด อาคารหอพักบรรณสิทธิ์ จำนวน 73 จุด ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้  ลำดับ รายการ วัน-เวลา สถานที่...

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด ประจำปี 2018

กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความสะอาด ประจำปี 2018  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ ลำดับ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ 1.  ประกาศเชิญชวนบริษัทผู้รับจ้าง 1 - 12 มิ.ย. 2018 08.00 – 17.00 น.  โทรศัทพ์แจ้งบริษัท / ส่ง E-mail...

ประกาศ : กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำปี 2018

กำหนดการคัดเลือกบริษัทรักษาความปลอดภัยประจำปี 2018 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ ลำดับ รายการ วันที่ เวลา สถานที่ 1.  เชิญชวนผู้รับจ้าง 6 - 11 มิถุนายน 2018 08.00 – 17.00 น.  โทรศัทพ์แจ้งบริษัท / ส่ง E-mail 2....

ประกวดราคา ” โครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง “

  ประกวดราคาโครงการขอจัดซื้อเครื่องจักรประกอบการ ซัก อบ รีด พร้อมติดตั้ง ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้  ลำดับ รายการ วัน-เวลา สถานที่ หมายเหตุ 1.   ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 25  พฤษภาคม 2018 เวลา 09.00 – 16.00...

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope)

  ประกวดราคาโครงการ จัดซื้อชุดกล้องจุลทรรศน์สำหรับงานผ่าตัดศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง (Neurosurgery Microscope)  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้  ลำดับ รายการ วัน-เวลา สถานที่ หมายเหตุ 1. ...

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อเครื่อง Digital Multipurpose Fluoroscopy

ประกวดราคาโครงการ จัดซื้อ เครื่อง Digital Multipurpose Fluoroscopy(Ultrasound) ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้  ลำดับ รายการ วัน-เวลา สถานที่ หมายเหตุ 1.  ประกาศแจ้งและเชิญบริษัทรับ TOR 9 – 31 มกราคม 2018 เวลา 09.00 –...