Select Page
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการทางการแพทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพคเกจและโปรโมชั่น

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ดูแลผู้ป่วย Covid-19

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ดูแลผู้ป่วย Covid-19

    โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย คุณวิศาล มหชวโรจน์ ประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาล รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

  แม้สถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง แต่ในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน...

read more

  • 974,483

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ที่อยู่ :  เลขที่ 124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร :   (+66) 2625-9000, (+66) -2760-9000, (+66) -2235-1000
โทรสาร  : (+66) 2236-2911
อีเมล : info@bch.in.th

 

การเดินทาง / Transportation

BTS :   ศาลาแดง  ( Saladaeng )

  MRT  :  สีลม ( Silom ) 

  สายธรรมดา : 15, 77, 115, 162, 163, 164
  สายปรับอากาศ : 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547 

เส้นทาง :  ถ.สีลม
เส้นทาง : ถ.สุรวงศ​์

 GPS : 13°43’40.2″N 100°31’55.3″E