Select Page
บริการทางการแพทย์ • Medical Service

        แผนกตรวจสุขภาพ เปิดดำเนินการตรวจสุขภาพบุคคลทั่วไป มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำแผนก ให้บริการตรวจรักษาและส่งเสริมสุขภาพ โดยมีโปรแกรมสำหรับตรวจสุขภาพที่หลากหลายให้เลือกตามความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น

❙   ขอบเขตการให้บริการ

    โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีบุคคลทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

❙    โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามเทศกาลสำคัญต่างๆ ได้แก่เทศกาลปีใหม่ วันสงกรานต์ วันแม่และวันพ่อ

❙    โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงานบริษัท

❙    โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน

❙    การตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับทุกช่วงอายุ

    การตรวจสุขภาพชาวต่างชาติ เพื่อยื่นขออนุญาตทำงานในประเทศไทย (work permit)

❙    การตรวจสุขภาพก่อนทำประกันชีวิต

❙    การตรวจสุขภาพเพื่อขอใบรับรองแพทย์อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เป็นต้น

❙    การออกหน่วยตรวจสุขภาพนักเรียนนอกสถานที่

 แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เปิดทำการ วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 07.00-15.00 น.

วันอาทิตย์ เวลา 07.00-12.00 น.
 สถานที่ตั้งคลินิก : ณ ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
☎  โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000   ต่อ 30210, 30211