Select Page
บริการทางการแพทย์ • Medical Service

         ให้บริการตรวจรักษาโรคเฉพาะทางด้านหู คอ จมูก โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชาชีพด้วยความถูกต้อง ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้บริการในแต่ละด้าน ดังนี้

ด้านหู

         โรคของหูทั้งหมด เช่น หูอื้อ เสียงดังในหู หูอักเสบ ขี้หูอุดตัน สิ่งแปลกปลอมเข้าหู

     ❙    อาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน

     ❙    ตรวจการได้ยิน (Audiogram), ตรวจคัดกรองการได้ยินของเด็กแรกเกิดที่ไม่อยู่ในภาวะวิกฤต (OAE) บริการใส่เครื่องช่วยฟังโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Audiologist)

ด้านคอ

     ❙    โรคของระบบทางเดินหายใจส่วนบน เช่น หวัด ทอนซิลอักเสบ กล่องเสียงอักเสบ

     ❙    ต่อมน้ำลายอักเสบ ก้อนที่คอ ก้างคอ/สิ่งแปลกปลอมติดคอ นอนกรน

 

ด้านจมูก

     ❙   ไซนัสอักเสบ โพรงจมูกอักเสบ เลือดกำเดาไหล ภูมิแพ้ ก้อนในจมูก สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดกั้น

     ❙    การผ่าตัดเพื่อการรักษาและสวยงาม

 

แผนกหู คอ จมูก    โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์   เวลา 08.00-19.30 น.
วันเสาร์     เวลา 08.00-17.00 น. 
วันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.

☎ สถานที่ตั้งคลินิก :  ณ ชั้น 13 อาคารหมอบรัดเลย์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อนัดหมายแพทย์ได้ที่
 โทร. 0-2625-9000, 0-2760-9000  ต่อ 21330,21331