Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย . ขอขอบคุณท่านประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีมายังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน...

read more
มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

เยี่ยมเยียนและส่งมอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้นำเงินถวายวิสุทธิทาน มอบให้กับมูลนิธิบ้านขอบพระคุณ THANKSGIVING HOME FOUNDATION เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กกำพร้า ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส.เงินถวายวิสุทธิทาน จำนวน 30,000...

read more
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

นักศึกษาพยาบาลปี 4 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา ส่วนการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยคุณประภาศรี ดามุส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปี 4 จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน...

read more
คริสตจักรเมโธดิสท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีดูงาน

คริสตจักรเมโธดิสท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีดูงาน

ต้อนรับทีมผู้รับใช้จากสภาคริสตจักรเมโธดิสท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยนายแพทย์สมภพ ไพบูลย์ศิริจิต หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ และ ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย อนุศาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน...

read more
พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พิธีเปิดงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine “BCH CONNECT APP”.เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2023 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีเปิดงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine “BCH CONNECT APP” อย่างเป็นทางการ ณ เวทีกิจกรรม โถงอาคารหมอประสงค์ชัยรัตน์ ชั้น 1 เวลา...

read more
LA

LA

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2565.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนำโดย นายแพทย์วิชัย นัยรักษ์เสรี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการแพทย์...

read more
BloodDonation

BloodDonation

กิจกรรมครบรอบปีที่ 73 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัด “กิจกรรม BCH ทำความดีเพื่อสังคมปี 3” เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจำนวน 134 ท่าน ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ...

read more
73BCH2022

73BCH2022

กิจกรรมครบรอบปีที่ 73 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดกิจกรรมครบรอบปีที่ 73 ดังนี้เวลา 7.30 – 8.15 น. พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในโอกาสครบรอบ 73 ปี วันก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 3 ธันวาคม 1949 ณ...

read more
เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit)

เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit)

แผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit) นมัสการและขอบคุณพระเจ้า เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit).เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09.30 – 10.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) นำโดยคุณวิศาล...

read more