Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดีร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดีร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa Clauss เนื่องในเทศกาล X'mas 2018

read more
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนำโดย ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์,นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล), นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (ผู้จัดการโรงพยาบาล),เข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ณ...

read more
 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

   ประมวลภาพกิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการ คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ(HBsAg) และ ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี 100 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม...

read more
ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร  ตันตระรุ่งโรจน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ...

read more