Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

นิติกร

นิติกร

ช่องทางการสมัครงาน   ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 5 วันจันทร์ - วันศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. สมัครผ่านอีเมล์ แนบไฟล์ประวัติส่วนตัว พร้อมระบุตำแหน่งงาน ส่งมาที่ Email : hr@bch.in.th รายละเอียดการรับสมัคร คุณสมบัติ วุฒิปริญญาตรี...

read more
กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ

กิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ

 กิจกรรมเผยแพร่ผลงานผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุ เขตบางรัก ประจำปี 2564 ตามโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสำนักงานเขตบางรักวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 ณ ลานกีฬามหานครปลอดยาเสพติด เขตบางรักโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน...

read more
งานครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โครงการ BCH ทำดีเพื่อสังคม

งานครบรอบ 71 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โครงการ BCH ทำดีเพื่อสังคม

  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจัดโครงการ BCH ทำดีเพื่อสังคม บริจาคโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ฉลองครบรอบ 71 ปีโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2020 ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สำหรับโครงการ BCH ทำดีเพื่อสังคม...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 10 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในของประเทศไทย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 10 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในของประเทศไทย

Newsweek Media Group และ Statista Inc. จัดอันดับโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2020 โดยโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้รับการจัดอยู่ในอันดับ 10 ของโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในของประเทศไทย             โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร...

read more