Select Page
 
 
 
 
 
 

บริการทางการแพทย์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แพ็กเกจและโปรโมชั่น

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

มาตรการป้องกัน COVID-19

มาตรการป้องกัน COVID-19

            โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนดำเนินการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลฯ ด้วยมาตรการป้องกัน COVID-19 ที่มีความปลอดภัยและอยู่ในมาตรฐานระดับสากล เนื่องด้วยเราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์เป็นสำคัญ...

read more

  • 1,953,735

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ที่อยู่ :  เลขที่ 124 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร :   (+66) 2625-9000, (+66) -2760-9000, (+66) -2235-1000
โทรสาร  : (+66) 2236-2911
อีเมล : info@bch.in.th

 

การเดินทาง / Transportation

BTS :   ศาลาแดง  ( Saladaeng )

  MRT  :  สีลม ( Silom ) 

  สายธรรมดา : 15, 77, 115, 162, 163, 164
  สายปรับอากาศ : 76, 77, 172, 504, 514, 532, 544, 547 

เส้นทาง :  ถ.สีลม
เส้นทาง : ถ.สุรวงศ​์

 GPS : 13°43’40.2″N 100°31’55.3″E