Select Page
ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน "จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2017 "  โดยได้รับเกียรติจาก ผป.กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิก สภาคริสตจักรในประเทศ เป็นตัวแทนมอบทุน ให้บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี...

read more
 ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก” 

 ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันตับอักเสบโลก” 

       ประมวลภาพกิจกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันตับอักเสบโลก" เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบฟรี 100 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่  27 กรกฏาคม 2017 ที่ผ่านมา ณ โถงอาคารประสงค์ชัยรัตน์...

read more
พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

      คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดย ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์, นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ (รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาล), นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาล), นายแพทย์พรชัย...

read more