Select Page
ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

   ประมวลภาพกิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการ คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ(HBsAg) และ ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี 100 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 นำทีมโดย นพ.วีรยุทธ นันท์รุ่งโรจน์ ผู้จัดการส่วนบริการทางการแพทย์ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Thailand LA Forum 2018) และได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560...

read more
ETDA เชิญร่วมทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยปี ๒๕๖๑

ETDA เชิญร่วมทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยปี ๒๕๖๑

      โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี2561 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ....

read more