Select Page

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมเป็นส่วนหนึ่ง สานฝัน..ปันโอกาส สนับสนุนเยาวชนสู่นักฟุตบอลอาชีพ

Mar 22, 2019 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

THE BANGKOK CHRISTIAN HOSPITAL

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้สนับสนุนโอกาส…นักฝัน
 ให้บริการตรวจสุขภาพสำหรับ 20 เยาวชนนักกีฬาฟุตบอลประจำปี 2562 ในวันที่ 27 มีนาคม 
2562 นี้ (เวลา 13.00-16.00 น.) ณ แผนกตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน 

ในการนี้นำโดยนพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์  (ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน, คุณกฤติกา ตรุศบรรจง (ผู้ช่วยผู้จัดการโรงพยาบาล สายการบริหาร), นพ.ยุทธพล ทิตอร่าม (หัวหน้าภาคกุมารเวชกรรม)   เป็นเกียรติให้การต้อนรับและดูแลน้องๆ รวมทั้งผู้ปกครองที่เดินทางมาร่วมรับฟังผลการตรวจสุขภาพของน้องๆ รวมกว่า 60 ท่าน 

 เนื่องด้วยทางโรงพยาบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนไทยที่จะเป็นนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป
เพราะสุขภาพที่ดีคือสิ่งสำคัญที่สุดที่จะนำพาเราไปฝึกซ้อมและล่าฝันได้อย่างมั่นใจ