Select Page

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

Dec 21, 2018 | ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

   ประมวลภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมโครงการ คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ(HBsAg) และ ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี 100 ท่าน
สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2018 ณ ชั้น 1 โถงอาคารประสงค์ชัยรัตน์

 

  ภาพบรรยากาศภายในวันงาน 

โครงการคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่4 โครงการคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่4