Select Page

ประมวลภาพกิจกรรมโรดโชว์ “BE STRONG BE HEALTHY”

Jan 25, 2019 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประมวลภาพกิจกรรมโรดโชว์
“BE STRONG BE HEALTHY”

ณ  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน  เมื่อวันที่ 1 ก.พ. 2019