Select Page

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดีร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

Dec 26, 2018 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา little SANTA & SANTY เนื่องในเทศกาล X'mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี 
ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa Clauss เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา little SANTA & SANTY เนื่องในเทศกาล X'mas 2018