Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

   ประมวลภาพกิจกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมโครงการ คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ(HBsAg) และ ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี 100 ท่าน สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้ารับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์

 นำทีมโดย นพ.วีรยุทธ นันท์รุ่งโรจน์ ผู้จัดการส่วนบริการทางการแพทย์ เข้าร่วมงาน มหกรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 (Thailand LA Forum 2018) และได้รับมอบใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ 2560...

read more
ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ “แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า...

read more
ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข   นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานจักษุวิทยาจอประสาทตาในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award” จากการประชุม The 33rd Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress in...

read more