Select Page
ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

ประกาศ : เชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศเชิญชวนบริษัทผู้สนใจออกแบบอาคารในโครงการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เข้าร่วมการคัดเลือก รอบ Pre Qualification

 สามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

ประกาศโรงพยาบาล ขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการในแผนกต่างๆ

ประกาศโรงพยาบาล ขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการในแผนกต่างๆ

ประกาศโรงพยาบาล ขอปรับเปลี่ยนเวลาการให้บริการในแผนกต่างๆ

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

  

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สะอาด ปลอดภัย    สำหรับผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน สะอาด ปลอดภัย สำหรับผู้รับบริการ แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทุกท่าน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ดูแลผู้ป่วย Covid-19

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ดูแลผู้ป่วย Covid-19

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ Robot For Care ดูแลผู้ป่วย Covid-19

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก  AIS

   

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โดย คุณวิศาล มหชวโรจน์ ประธานกรรมการอำนวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยนายแพทย์ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล, นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาล รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) AIS เพื่อใช้ในการดูแลติดตามอาการ แบ่งเบาภาระการทำงาน และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ Covid-19 ทั้งจากผู้ป่วย แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ภายในหอผู้ป่วย ผ่านเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต 5G เพื่อร่วมกันพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในการรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์และพยาบาลในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, จัดยาส่งถึงเตียงผู้ป่วย, มีระบบปรึกษาทางไกลระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ ฯลฯ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก  AIS

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ในฐานะโรงพยาบาลเอกชนที่มิได้มุ่งแสวงหากำไร (Not for Profit Private Hospital) ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและเคียงข้างร่วมกันฟันฝ่าวิกฤต Covid-19 นี้ไปด้วยกัน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน รับมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ 5G เทเลเมดิซีน Robot For Care จาก  AIS

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

แม้สถานการณ์โรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 จะทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรคติดต่ออันตรายร้ายแรง แต่ในท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งดำเนินการด้านสาธารณสุขภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย โรงพยาบาลเอกชนที่ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไร (Not for profit Private Hospital) โดย นพ.ชูศักดิ์ เบญจามิน วงศ์สุรีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และนพ.พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส ผู้จัดการโรงพยาบาล ได้ตระหนักถึงความยากลำบากของพี่น้องในชุมชน และเพื่อเป็นการบรรเทาความความเดือดร้อน จึงได้มอบข้าวกล่องพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์จำนวน 150 ชุด ให้กับชุมชนบริเวณแยกมหานคร เขตบางรัก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. เพราะเรามุ่งมั่นที่จะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน ดังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กล่าวว่า “และพวกท่านจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสุดความคิดและด้วยสิ้นสุดกำลังของท่าน…จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง …” (พระธรรมมาระโก บทที่ 12 ข้อ 30-31)

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ห่วงใยชุมชน

ประกาศโรงพยาบาล ขอปรับเวลาการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศโรงพยาบาล ขอปรับเวลาการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประกาศโรงพยาบาล ขอปรับเวลาการให้บริการของแผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม