Select Page
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดีร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดีร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา little SANTA & SANTY เนื่องในเทศกาล X'mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี 
ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา Newborn Baby Santa Clauss เนื่องในเทศกาล X’mas 2018

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน มีความยินดี ร่วมต้อนรับเหล่าบรรดา little SANTA & SANTY เนื่องในเทศกาล X'mas 2018

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

นำโดย ศาสนาจารย์ ดร.ศึกษา เทพอารีย์,
นายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล), นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (ผู้จัดการโรงพยาบาล),
เข้าร่วมพิธีนมัสการพระเจ้า เนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์
ณ ห้องประชุม อาคารหอพัก 9 ชั้น เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2018

พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน พิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพิธีนมัสการพระเจ้าเนื่องในวันประสูติขององค์พระเยซูคริสต์ I ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

 

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

 ประมวลภาพกิจกรรมโครงการคนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

   ประมวลภาพกิจกรรม
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับมูลนิธิตับแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมโครงการ คนภาคกลางร่วมใจต้านภัยมะเร็งตับ ครั้งที่4

เปิดให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ(HBsAg) และ ไวรัสตับอักเสบซี (Anti-HCV) ฟรี 100 ท่าน
สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 21 ธันวาคม 2018 ณ ชั้น 1 โถงอาคารประสงค์ชัยรัตน์

 

  ภาพบรรยากาศภายในวันงาน 

โครงการคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่4 โครงการคนภาคกลางรักตับ ครั้งที่4

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล CORE HIS

ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล CORE HIS

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

ประกวดราคาโครงการจัดซื้อระบบสารสนเทศโรงพยาบาล CORE HIS

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด หรือรับเอกสารประกวดราคา ตามกำหนดการดังต่อไปนี้ 

ลำดับ

รายการ

วัน-เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1.  รับ TOR  17 – 20 ธันวาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
 
2.  ชี้แจง  21  ธันวาคม 2018
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อาคารหมอบรัดเลย์
ชั้น 6 สำนักผู้บริหาร  
 


หมายเหตุ :
 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของโรงพยาบาล

 

 

 

วารสารโรงพยาบาล ปีที่ 42 เล่มที่ 2

วารสารโรงพยาบาล ปีที่ 42 เล่มที่ 2

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

 

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

กิจกรรมวันเบาหวานโลก

🔸ข่าวสารและกิจกรรม