Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

เหตุไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)”

เหตุไวรัสโควิด19 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรม “การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)”

    ด้วยสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา หรือ โควิด19 ยังคงมีการแพร่ระบาด และตัวเลขเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ โดยคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข คือ การกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงประเทศเสี่ยง หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้คนเจ็บป่วย พื้นที่เสี่ยงและ...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนฉลองครบรอบ 70 ปีด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สนใจอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (CPR)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนฉลองครบรอบ 70 ปีด้วยการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้สนใจอบรม “การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับประชาชน (CPR)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

     กิจกรรมดีๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย... เนื่องด้วย ในปีนี้ครบรอบการก่อตั้ง 70 ปีของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลฯ จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนอย่างต่อเนื่อง เชิญชวนท่านในงาน "โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดกิจกรรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับประชาชน (CPR) ณ...

read more
ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

เป็นระยะเวลา 70 ปีแล้ว นับจาก มิชชันนารี คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนมิชชัน ร่วมกับสภาคริสตจักรในประเทศไทย จัดตั้ง โรงพยาบาล (รพ.) กรุงเทพคริสเตียน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2492 โดยมีปณิธานตั้งแต่แรกเริ่มที่จะสานต่อคำสอนของพระเยซูคริสต์ที่ว่า "จงรักษาผู้เจ็บป่วยให้หาย"...

read more
ครบรอบ 70 ปีการก่อตั้งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ประมวลภาพกิจกรรม 70 ปี BCH Special Health Day

     ประมวลภาพกิจกรรม BCH Special Health Day เนื่องในโอกาสฉลองวันครบรอบ 70 ปี  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ภายใต้แนวคิด "ด้วยพระคุณของพระเจ้า" เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา   ประกอบไปด้วยกิจกรรมบริการตรวจสุขภาพฟรี และการบรรยายความรู้หัวข้อ...

read more