Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์

ในโอกาสที่แพทยสภาครบรอบ ๕o ปี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการแพทยสภาเห็นควรให้มีการสรรหาแพทย์ต้นแบบเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่แพทย์รุ่นต่อไป การสรรหาแพทย์ต้นแบบของแพทยสภามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาคือ “แพทย์ที่เคยประกอบวิชาชีพเวชกรรมทำงานด้านการแพทย์มาไม่น้อยกว่า...

read more
ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข

  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอร่วมแสดงความยินดีกับ อ.นพ.ไพศาล ร่วมวิบูลย์สุข   นายแพทย์เชี่ยวชาญกลุ่มงานจักษุวิทยาจอประสาทตาในโอกาสเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัล “Arthur Lim Award” จากการประชุม The 33rd Asia-Pacific Academy of Ophthalmology Congress in...

read more
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยเหตุดินโคลนถล่ม “บ้านห้วยขาบ บ่อเกลือ”

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัยเหตุดินโคลนถล่ม “บ้านห้วยขาบ บ่อเกลือ”

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมส่งต่อพลังความช่วยเหลือไปยังผู้ประสบภัย พี่น้องชาวบ้านห้วยขาบ จากกรณีเหตุดินสไลด์ในพื้นที่ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ในการนี้ นำโดยนายแพทย์ชูศักดิ์ วงศ์สุรีย์ (ผู้อำนวยการโรงพยาบาล), นายแพทย์พรรณศักดิ์ วุฒิวโรภาส (ผู้จัดการโรงพยาบาล)...

read more
ETDA เชิญร่วมทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยปี ๒๕๖๑

ETDA เชิญร่วมทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ในประเทศไทยปี ๒๕๖๑

      โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในการประชาสัมพันธ์การตอบแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี2561 สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ....

read more