Select Page

เชิญร่วมงานวันนักกำหนดอาหารอาเซียน

Sep 6, 2018 | ข่าวกิจกรรม, ข่าวสาร

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม วันนักกำหนดอาหารอาเซียน”
ในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ โถงประชาสัมพันธ์อาคารประสงค์ชัยรัตน์

พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน
– สาธิตอาหารและน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ (ชิมฟรีภายในงาน)
– ให้คำแนะนำเรื่องอาหารโดยนักโภชนาการประจำโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
– เลือกซื้อสินค้าเพื่อสุขภาพภายในงาน อาทิ ผักปลอดสารพิษ ผลไม้และน้ำผลไม้ ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากธรรมชาติ
น้ำมันหอมสกัด