Select Page

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2565
.
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนำโดย นายแพทย์วิชัย นัยรักษ์เสรี หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการแพทย์ ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบใบรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ
.
ห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์ ในงานประชุมวิชาการมหกรรรมคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 (Thailand LA forum 2022)
.
เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมอัศวิน แกรนด์ บอลลูม บี,ซี โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

#โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
#TheBangkokChristianHospital