Select Page
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

วันหยุดแผลกดทับโลก

วันหยุดแผลกดทับโลก

วันหยุดแผลกดทับโลก 17 พฤศจิกายน 2022 "หยุดแผลกดทับ!!!"One Goal world wide!!!..เนื่องในวัน "หยุดแผลกดทับโลก” World Wide Pressure Injury Prevention day One Goal world wide 17 November 2022 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดย คุณศิริพร สืบสาย รองหัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมผู้ป่วยใน...

read more
โครงการเหลือ-ขอ

โครงการเหลือ-ขอ

โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กๆ . . สำนักการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดโครงการรับบริจาคสิ่งของจากพยาบาลและบุคลากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2022 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ที่ผ่านมา เพื่อจะสนับสนุนโครงการเหลือ-ขอ...

read more
มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022

มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022

  โครงการ มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022 . เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16.00 – 16.30 น. ณ ห้องนมัสการ ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรของโรงพยาบาลฯ แบบ on site และ online...

read more
Fire drill

Fire drill

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับบุคลากร และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ประจำปี 2022 . เภสัชกรหญิงมาลินี นันท์รุ่งโรจน์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำทีมคณะกรรมการ ENV ของโรงพยาบาล จัดบุคลากรจากทุกแผนกเข้าร่วม...

read more
HAsurvey

HAsurvey

HA I การเยี่ยมสำรวจเพื่อยืนยันกระบวนการคุณภาพของโรงพยาบาลฯ . . สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ได้เข้าเยี่ยมสำรวจเพื่อต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA Re-Accredit ครั้งที่ 3 ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนในรูปแบบ onsite. .เมื่อวันที่ 5, 6...

read more
วันพยาบาลแห่งชาติ

วันพยาบาลแห่งชาติ

#วันพยาบาลแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี "สมเด็จย่า" และ วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2565 โรงพยาบาลจัดกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ในวันนี้ ดังนี้ . เวลา 07.30 - 08.00 น. จัดพิธีนมัสการพระเจ้า โดยแผนกศาสนกิจ ณ ห้องนมัสการ...

read more
รำลึกถึงพ่อ

รำลึกถึงพ่อ

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีนมัสการเพื่อรำลึกถึง วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา จัดโดยแผนกศาสนกิจ ณ ห้องนมัสการ อาคารหมอบรัดเลย์ ชั้น 6 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2022 เวลา 07.30 น. ....

read more
เปิดคลินิกอุดรธานี

เปิดคลินิกอุดรธานี

นมัสการและขอบคุณพระเจ้า..พิธีมอบถวายและเปิดป้ายคลินิกเวชกรรมกรุงเทพคริสเตียนอุดรธานี..โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนและสำนักงานคริสตจักรภาคที่ 13 มูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย ได้จัดนมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีมอบถวายและเปิดป้ายคลินิกเวชกรรมกรุงเทพคริสเตียนอุดรธานี...

read more
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่

BCH ส่งต่อความรัก.. หน่วยแพทย์เคลื่อนที่​ ณ​ คลินิกเวชกรรมกรุงเท​พคริสเตียน​อุดรธานี . . เมื่อวันศุกร์ที่​ 16​ กันยายน​ 2022​ เวลา​08.30-15.00​ น.​ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ร่วมกับ คริสตจักรภาคที่ 13 ภายใต้โครงการ​ BCH​ ส่งต่อความรักได้จัดกิจกรรม...

read more
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

read more