Select Page

โครงการ “คริสเตียนไทย..ห่างไกลไข้หวัดใหญ่”

Jul 30, 2022 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “คริสเตียนไทย…ห่างไกลไข้หวัดใหญ่” ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2565
. .
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนร่วมกับคริสตจักรต่างๆ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ณ คริสตจักร ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม รวมเวลาประมาณ 2 เดือน
. .
เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีอาการตัวร้อนไข้สูงเป็นเวลา 2-4 วัน ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามร่างกาย น้ำมูกใส ไอ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย สำหรับรายที่รุนแรงมักเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังอยู่ก่อนมักจะเกิดโรคแทรกซ้อนที่ระบบอื่นๆ เช่น การอักเสบของเยื่อหุ้มหัวใจ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ หลอดลมอักเสบ ปอดบวม ทำให้ต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การป้องกันที่ดีที่สุด คือ การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำจากเชื้อตาย โดยฉีดที่ต้นแขนปีละ 1 ครั้ง ภายหลังการฉีด 2 สัปดาห์ภูมิคุ้มกันจะสูงและป้องกันการติดเชื้อช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดอัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลที่จะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายสูงขึ้นตามมา
. .
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจึงมีโครงการจะให้บริการวัคซีนในราคาพิเศษ ในรูปแบบการออกหน่วยฉีดวัคซีน ณ คริสตจักร ทุกสัปดาห์ในวันอาทิตย์ โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกของคริสตจักรต่างๆ ที่ได้ลงทะเบียนไว้กับโรงพยาบาลแล้ว ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 จนถึง 31 กรกฎาคม 2565 เป็นเวลาทั้งหมด 8 สัปดาห์ โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้กับสมาชิกคริสตจักรต่างๆ เป็นจำนวน 800 คน
. .
กำหนดการให้บริการคริสตจักรที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ดังนี้
– วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 คริสตจักรไมตรีจิตบางพลี, คริสตจักรปราการรวมใจ, คริสตจักรธารพระพร, คริสตจักรพระคุณกรุงเทพ
– วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 คริสตจักรแสงสว่าง, คริสตจักรเทียนสั่ง มหานคร
– วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 คริสตจักรที่ 2 สามย่าน, คริสตจักรราชเทวี กรุงเทพ
– วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 คริสตจักรมิตรประชา, คริสตจักรสุขสันต์, คริสตจักรธารทิพย์, คริสตจักรธารพระพร 2, คริสตจักรวัฒนา
– วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 คริสตจักรสาธร
– วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม 2565 คริสตจักรคลองเตย
– วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 คริสตจักรที่ 4 สืบสัมพันธวงศ์, ศาลาธรรมกรุงเทพคริสเตียน, คริสตจักรใจผูกพัน, คริสตจักรที่ 1 สำเหร่, คริสตจักรไมตรีจิต วงเวียน22
– วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 คริสตจักรสะพานเหลือง
. .
คริสตจักรที่สนใจกรุณาติดต่อ แผนกศาสนกิจ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โทร. 026259000 ต่อ 20610-3

#โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน #TheBangkokChristianHospital #Silom #Hospital #GodBles