Select Page

งานธนาคารสมอง เขตบางรัก

Jul 30, 2022 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

โครงการ “ธนาคารสมองเขตบางรัก”
.
เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00-14.00 น. ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางรัก จัดโครงการ “ธนาคารสมองเขตบางรัก” กิจกรรมเผยแพร่ผลงานผู้ทรงภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาที่มีคุณค่า ณ ลานกีฬากรุงเทพมหานาครปลอดยาเสพติด เขตบางรัก
.
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนนำโดยทีมศาสนกิจและบุคลากรทางการแพทย์ ได้มีส่วนเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยทีมศาสนกิจจัดกิจกรรมสันทนาการด้วยเสียงเพลง ร้องเพลงประกอบท่าทางให้ผู้สูงอายุและนักเรียนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ผู้ร่วมงานได้มีส่วนร่วมกิจกรรมสนุกสนานด้านเวที จัดบริการด้านสุขภาพ ได้แก่ ตรวจวัดความดันโลหิต, ตรวจวัดค่าน้ำตาลปลายนิ้วในเลือด และ จัดซุ้มกิจกรรมในชื่อ “เบากายเบาใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมพูดคุยการวางแผนดูแลสุขภาพ การคิดทบทวนสิ่งสำคัญและคุณค่าสำหรับผู้สูงอายุวัยเปราะบาง โดยทีมแผนกการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Palliative Care) ของโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

#โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน #TheBangkokChristianHospital #Silom #Hospital #GodBless