Select Page
ศาสนกิจ

     เรื่องการเกิดของพระเยซูคริสต์มิใช่นวนิยาย มิใช่เรื่องราวที่มนุษย์แต่งขึ้น

แต่เป็นชีวิตจริงที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยัน คือ เมื่อประมาณ 2,000 ปีมาแล้ว พระเยซูคริสต์เกิดที่ตำบลเล็ก ๆ แห่งหนึ่ง ชื่อ “เบธเลเฮม” ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร ในประเทศอิสราเอล พระองค์เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน บิดาเป็นช่างไม้ ชื่อ โยเซฟ มารดาชื่อ มารีย์ ทั้งสองสืบเชื้อสายจากอดีตกษัตริย์ของชาวยิว คือ กษัตริย์ดาวิด ชีวิตในวัยเด็ก และวัยหนุ่มของพระเยซูก็เหมือนสามัญชนทั่วไป ไม่มีการบันทึกไว้มากนัก จนพระองค์เริ่มพระราชกิจของพระองค์เมื่ออายุได้ 30 ปี จึงมีบันทึกเรื่องราวชีวิต และคำสอนของพระองค์ไว้ในประวัติศาสตร์     พระองค์ทรงกรำพระราชกิจ และสั่งสอนประชาชนอยู่ได้เพียง 3 ปี แต่เป็น 3 ปีที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลก เรื่องราวที่ละเอียดกว่านี้หาอ่านได้จาก เอกสารชีวประวัติของพระเยซู ในหนังสือพระคริสตธรรมคัมภีร์ ช่วงพระกิตติคุณ  มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น  ในบันทึก และคำอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์โลก เช่น Flavius Josephus (นักประวัติศาสตร์ในศตวรรษที่ 1 เกิด ค.ศ. 37) และ Plinius Secundus (นักประวัติศาสตร์โรมัน ค.ศ. 120) เป็นต้น  แม้แต่สารานุกรมอันเป็นที่เชื่อถือของคนทั่วโลกฉบับล่าสุด ที่ชื่อว่า Encyclopaedia Britannica ก็ได้บรรยายถึงเรื่องราวชีวิตของพระเยซูด้วยถ้อยคำถึงสองหมื่นคำ นี่ย่อมแสดงถึงความสำคัญ และความจริงแห่งชีวิตอันน่าเชื่อถือของพระเยซูคริสต์ ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์

จากหนังสือ เรื่อง เยซูคือใคร

สมาคมนักศึกษาคริสเตียนไทย (นคท.)

วางใจในพระเจ้า

วางใจในพระเจ้า

“วางใจในพระเจ้า” (3 ส.) คำว่า”วางใจในพระเจ้า”นี้ เป็นคำพูดที่ง่าย แต่การปฏิบัตินั้นคงจะยาก แต่ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้ได้พระพรมากมาย วันนี้ขอนำคำนี้ “วางใจในพระเจ้า” จะเป็นพรคือ..

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อการบำบัด

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อการบำบัด

มีการวิจัยว่า ดนตรีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถนำมาใช้ลดความกังวล ลดความกลัว ช่วยสร้างแรงจูงใจ

มีสหายเลิศคือ พระเยซู

มีสหายเลิศคือ พระเยซู

มีสหายเลิศคือพระเยซู คนเราทุกคนต้องการเพื่อน ต้องการการเอาใจใส่ ต้องการคนที่รู้ใจ ตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กทารก เราต้องการที่พึ่งพาอาศัย ยามเรามีความต้องการ วัยรุ่นต้องการเพื่อน ที่รู้ใจ วัยทำงาน ก็มีเพื่อนที่ทำงาน ที่ไว้ใจได้ วัยแต่งงาน ก็ต้องหาคู่ชีวิต ที่เหมาะสม...

รอดตายอย่างเหลือเชื่อ

รอดตายอย่างเหลือเชื่อ

เช้าวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นการทำงาน และเป็นวันที่ความตายย่างกรายเข้ามาทักทายผม เช้าวันนั้นผมขับรถอยู่บนท้องถนนมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี ระหว่างทางเมื่อถึง กม. ที่ 24 ถ.บางนาตราด อุบัติเหตุร้ายแรงที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น เหตุเกิดจากสายตาที่ไม่ปกติของผม...

read more
คำพยานถึงการทรงเรียกและการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

คำพยานถึงการทรงเรียกและการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

ข้าพเจ้าได้รับการทรงเรียกให้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ครั้งแรก โดยผ่านทางการรักษาโรคจากพระเจ้า   โรคที่ข้าพเจ้าเป็นคือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยการทรงเรียกผ่านทางพระวจนะพระธรรมมัทธิวบทที่ ๙

read more