มีสหายเลิศคือพระเยซู คนเราทุกคนต้องการเพื่อน ต้องการการเอาใจใส่ ต้องการคนที่รู้ใจ ตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กทารก เราต้องการที่พึ่งพาอาศัย ยามเรามีความต้องการ วัยรุ่นต้องการเพื่อน ที่รู้ใจ วัยทำงาน ก็มีเพื่อนที่ทำงาน ที่ไว้ใจได้ วัยแต่งงาน ก็ต้องหาคู่ชีวิต ที่เหมาะสม...

read more