Select Page
กอดด้วยความรัก

กอดด้วยความรัก

กอดด้วยความรัก

🔸ศาสนกิจ

และบัดนี้ ทั้งสามสิ่งนี้ยังดำรงอยู่ คือความเชื่อ ความหวัง และความรัก แต่ความรักนั้นใหญ่ที่สุดในสามสิ่งนี้ ( 1 โครินธ์ 13:13)

ตอนผมอายุ 14 ปี คุณพ่อประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ อาการสาหัส และทุกข์ทรมานจากสมองได้รับบาดเจ็บ บางวันท่านเดินไม่ได้เพราะเจ็บปวดมาก ต้องใช้เวลา

นานถึง 10 ปีกว่าจะหาย ซึ่งเวลานั้นเองเป็นช่วงที่เราลำบากมาก เพราะเสาหลักของครอบครัวทำงานไม่ได้ ชีวิตของเราจึงเปลี่ยนไป

คืนหนึ่ง เมื่อผมอายุ 16 ปี คุณพ่ออยู่คนเดียวในห้องของท่าน ด้วยเหตุผลบางประการทำให้ผมคิดว่าท่านคงต้องการความรักที่แสดงออกด้วยการกระทำ

และผมก็เชื่อว่าพระเจ้าทรงทำเช่นนั้น ผมจึงเดินเข้าไปในห้องของท่าน และบอกว่าผมรักคุณพ่อ พร้อมกับเข้าไปกอดท่านนานหลายยนาที

น้ำตาของท่านไหลนองแก้ม ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าได้ทำอะไรลงไป ไม่รู้ว่าท่านกำลังเจ็บปวดซึมเศร้า หรือรู้สึกว่าตนเองไร้ค่า หรือถูกทดลองให้คิดฆ่าตัวตาย

จนถึงปัจจุบันนี้คุณพ่อยังรู้สึกซาบซึ้งที่ผมกอดท่าน และขอบใจผมที่ทำเช่นนั้น

ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คุณพ่อกับผมเล่าเหตุการณ์พิเศษครั้งนั้นให้หลายคนฟัง เราไม่รู้ว่าการสวมกอดแค่ครั้งเดียวจะเกิดผลเช่นนี้ 

พระเจ้าทรงสอนให้ผมรู้ว่าการกระทำเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดไป 

อธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้า ขอบพระคุณที่ทรงรักข้าพระองค์ทั้งหลายเหมือนบุตรพระองค์ โปรดให้ข้าพระองค์แสดงความรักแก่บรรดาผู้ที่ขาดความรัก อาเมน

ข้อคิด พระเจ้าทรงกระตุ้นข้าพเจ้า ให้ส่งสัญญาณแห่งความรัก

เดวิด สมิธ (สหรัฐอเมริกา)

จากหนังสือห้องชั้นบน

วางใจในพระเจ้า

วางใจในพระเจ้า

วางใจในพระเจ้า

🔸ศาสนกิจ

เยเรมีย์ 17 : 7

“วางใจในพระเจ้า”
(3 ส.) 

คำว่า “วางใจในพระเจ้า” นี้เป็นคำพูดที่ง่าย แต่การปฏิบัตินั้นคงจะยาก แต่ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้ได้พระพรมากมาย

วันนี้ขอนำคำนี้ “วางใจในพระเจ้า” จะเป็นพรคือ..

1.สุขสบาย (สดด16:20) ผู้เขียนสดุดี เขาไว้วางใจในหลายอย่าง เช่น วางใจในกำลัง ความรู้ ทรัพย์สิน อำนาจ แต่ก็ไม่สมหวังในสิ่งนี้ ท่านมาพบแหล่งที่วางใจใหม่คือ ”พระเจ้า” ทำให้ผู้เขียน สุขสบาย และยังได้บอกต่อว่าทุกคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย

2.ศานติภาพ (อสย32:17) ในพระธรรมตอนนี้ อิสยาห์อยู่ในช่วงเมื่อท่านวางใจในพระเจ้า เป็นความชอบธรรม จึงรู้ว่าศานติภาพเกิดขึ้นแล้วท่ามกลางพี่น้องคนอิราเอล และศานติภาพเกิดขึ้นกับทุกคนที่ไว้วางใจในพระเจ้ายิ่งใหญ่องค์นี้

3.สำเร็จ (สดด37:5) งานอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่ถ้าวางใจในพระองค์จะสำเร็จทุกอย่าง  ทุกครั้งในชีวิตดาวิดท่านได้เจอปัญหาอุปสรรคมากมาย เช่น สู้กับโกลิอัท ตัวใหญ่ที่มีกำลังมาก แต่การที่วางใจในพระเจ้าความสำเร็จก็เกิดขึ้น

ศจ.สุรศักดิ์ ราชรักษ์
ศบ.คจ.เบธเลเฮ็ม
อ./13/พ.ย./2018

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อการบำบัด

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อการบำบัด

ดนตรีศักดิ์สิทธิ์เพื่อการบำบัด

🔸ศาสนกิจ

มีสหายเลิศคือ พระเยซู

มีสหายเลิศคือ พระเยซู

มีสหายเลิศคือ พระเยซู

🔸ศาสนกิจ

มีสหายเลิศคือพระเยซู

คนเราทุกคนต้องการเพื่อน ต้องการการเอาใจใส่ ต้องการคนที่รู้ใจ ตั้งแต่เริ่มเป็นเด็กทารก เราต้องการที่พึ่งพาอาศัย ยามเรามีความต้องการ

วัยรุ่นต้องการเพื่อน ที่รู้ใจ วัยทำงาน ก็มีเพื่อนที่ทำงาน ที่ไว้ใจได้

วัยแต่งงาน ก็ต้องหาคู่ชีวิต ที่เหมาะสม เป็นคู่อุปถัมภ์

วัยเกษียณอายุ ก็ต้องการเพื่อนคู่คิด ที่อยู่กินแต่งงานกันมานับสิบปี

มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นสหายเลิศประเสริฐ คือพระเยซูคริสต์ เป็นเพื่อนของเราทุกคน ตั้งแต่เกิดจนตาย เพราะพระองค์ทรงมีพระลักษณะดังนี้

1. Firm ทรงหนักแน่นมั่นคง

2. Redeemer ทรงเป็นพระผู้ไถ่บาป

3. Infinite ทรงดำรงอยู่เป็นนิจ

4. Ending ทรงไม่เปลี่ยนแปลง

5. Needfull ทรงเป็นที่เราต้องการเสมอ

6. Defender  ทรงปกป้องเรา ทรงต่อสู้แทนเรา

พระเยซูทรงเป็นที่พึ่งอันมั่นคง ทรงเสด็จมาในโลกนี้เพื่อสิ้นพระชนม์ไถ่บาปเราทุกคน

เพราะทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงทรงดำรงอยู่เป็นนิจ

เพราะทรงเป็นพระเจ้าจึงไม่เปลี่ยนแปลง ทรงเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคต

ทรงเป็นที่เราต้องการอยู่ทุกเวลา ทรงสถิตอยู่ด้วยกับเราเสมอ

ทรงปกป้องและต่อสู้กับศัตรูปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อเรา

หากชีวิตของเรามีปัญหา มีความเจ็บป่วยวิตกกังวลเครียด ไร้ทางออกจนมุมตกอับ อยากให้เรามาถึงพระเยซูคริสต์ ให้พระองค์ทรงแก้ปัญหาทุกอย่างวิกฤตทุกชนิด

เพราะพระองค์ทรงช่วยได้ แม้เพื่อนในโลกนี้อาจทำให้เราผิดหวัง แต่พระเยซูผู้ทรงฟังคำอธิษฐานของเราจะช่วยเราจะไม่ทิ้งเรา จะทรงช่วยให้ผ่านมรสุม ด้วยความรักของพระองค์  จะนำความบรรเทามาถึงเราได้เสมอ

ขอพระเจ้าอำนวยพระพรแด่ท่าน  ศาสนาจารย์ ดร. ศึกษาเทพอารีย์