Select Page
รอดตายอย่างเหลือเชื่อ

รอดตายอย่างเหลือเชื่อ

รอดตายอย่างเหลือเชื่อ

🔸ศาสนกิจ

เช้าวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นการทำงาน และเป็นวันที่ความตายย่างกรายเข้ามาทักทายผม

เช้าวันนั้นผมขับรถอยู่บนท้องถนนมุ่งหน้าสู่ จ. ชลบุรี ระหว่างทางเมื่อถึง กม. ที่ 24 ถ.บางนาตราด อุบัติเหตุร้ายแรงที่ไม่คาดคิดได้เกิดขึ้น เหตุเกิดจากสายตาที่ไม่ปกติของผม และวันนั้นผมเองก็ไม่ได้สวมแว่น จึงไม่สามารถกะระยะทางได้อย่างถูกต้อง เมื่อรถแล่นมาถึงคอสะพานแห่งหนึ่ง จึงไม่สามารถหักหลบคอสะพานได้พ้น ล้อรถกระแทกคอสะพาน และหมุนกลับลำขวางถนนในทันที ตอนนั้นผมทำอะไรไม่ถูก นึกเพียงว่าคงไม่รอดแน่ ในใจตะโกนสุดเสียง ” พระเจ้าช่วยด้วย” พลันแสงสว่างจ้าเต็มใบหน้า และผมไม่รู้สึกตัวอีกต่อไป

รู้สึกตัวอีกครั้งพบว่านอนอยู่ในโรงพยาบาล มีเส้นน้ำเกลือระโยงระยาง และหมอบอกว่ามีเลือดคั่งในสมอง จำเป็นต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วน การผ่าตัดสมองนับได้ว่าเสี่ยงมิใช่น้อย สร้างความหวาดวิตกให้กับครอบครัว และญาติพี่น้องเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นอาการแทรกซ้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แม้หมอเองก็ไม่สามารถรับรองผลได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น หลังผ่าตัด ผมอาจจะกลายเป็นเจ้าชายนินทา อาจจะไม่รอดชีวิต หรืออาจรอดชีวิต แต่ไม่สมประกอบ ฯ…แต่ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ ที่ทรงนำให้การผ่าตัดผ่านไปด้วยดี ผมพักอยู่ในห้องไอ.ซี.ยู. 1 วันหลังผ่าตัด หลังจากนั้นย้ายไปอยู่ห้องคนไข้ธรรมดาเป็นเวลา 5 วัน ในวันที่ 6 หลังจากที่หมอตรวจบาดแผล และอาการต่างๆ แล้ว พบว่าทุกอย่างปกติ และอนุญาติให้กลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน

จากสภาพรถที่เห็นไม่มีใครคิดว่าผมจะรอดชีวิตได้ แต่พระเจ้าทรงเมตตาช่วยชีวิตผม พร้อมประทานสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ทุกประการให้แก่ผม ขอบคุณพระองค์ และขอบคุณพี่น้องทุกท่าน ตลอดจนคริสตจักรที่อธิษฐานเผื่อผมตลอดมา

คุณสุเมธ ไชยนามสถิตย์

คำพยานถึงการทรงเรียกและการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

คำพยานถึงการทรงเรียกและการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

คำพยานถึงการทรงเรียกและการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

🔸ศาสนกิจ

                                  โดย ศจ.ดร.ศึกษา เทพอารีย์

               คำพยานถึงการทรงเรียกและการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

ข้าพเจ้าได้รับการทรงเรียกให้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ครั้งแรก โดยผ่านทางการรักษาโรคจากพระเจ้า   โรคที่ข้าพเจ้าเป็นคือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยการทรงเรียกผ่านทางพระวจนะพระธรรมมัทธิวบทที่ ๙ ทำให้ข้าพเจ้ามีความมั่นใจในการรับใช้ และได้รับการยืนยัน โดยผ่านทางการรักษาอีกครั้งหลังจากที่หายโรคมะเร็งไปแล้ว ๕ ปี  โดยข้าพเจ้ากลับมาเป็นโรคเดิมอีกเป็นครั้งที่สอง  ในครั้งนี้พระเจ้าได้ทรงพระเมตตายืนยันการทรงเรียกเป็นครั้งที่ ๒   โดยได้รับการรักษาให้หายอีกครั้งหนึ่งโดยใช้วิธีการปลูกถ่ายไขกระดูกผ่านสเต็มเซลล์  ทำให้ข้าพเจ้าอยู่ในสภาวะปลอดจากโรคตั้งแต่ปี ๑๙๙๕  จวบจนถึงปัจจุบัน

ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ และได้รับสนับสนุนจากคริสตจักรไมตรีจิต ให้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา ด้านศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาพันธกิจ (Doctor of Ministry) International Theological Seminary, Los Angeles USA (๑๙๙๙) ได้มีโอกาสเป็นพยาน  เป็นวิทยากร  ผู้เทศนาและผู้ประกาศข่าวประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า  ในสถานที่ต่างๆ และคริสตจักรต่างๆ อีกทั้งได้รับเลือกให้เป็นประธานชมรมผู้ปลูกถ่ายไขกระดูก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นที่ปรึกษาของสมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการอำนวยการขององค์การส่งเสริมคริสตจักรต้านเอดส์ (ACET Thailand)

ในขณะที่ข้าพเจ้ารับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ข้าพเจ้าเห็นถึงพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าโอบอุ้ม สนับสนุน ตลอดมา ทั้งในชีวิตส่วนตัว ครอบครัว ตลอดจนมวลสมาชิกที่ข้าพเจ้าได้มีโอกาสรับใช้เขาทั้งหลาย ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจและมั่นใจในการทรงนำของพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้า และข้าพเจ้ามีภาระใจในการสอนพระวจนะ ประกาศและสร้างสาวก เพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า และอภิบาลจิตวิญญาณของผู้เชื่อในคริสตจักร

คำพยานหนุนใจ

คำพยานถึงการทรงเรียก

และการถวายตัวรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

ข้าพเจ้าได้รับการทรงเรียกให้ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ครั้งแรก โดยผ่านทาง

การรักษาโรคจากพระเจ้าโรคที่ข้าพเจ้าเป็นคือมะเร็งต่อมน้ำเหลือง