Select Page

การใช้ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก

Mar 11, 2021 | อ่านบทความทั้งหมด, บทความสุขภาพ, บทความล่าสุด

🔸บทความทางการแพทย์

 

ยาสเตียรอยด์พ่นจมูก เป็นยาที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะเยื่อบุจมูก อักเสบเรื้อรังเช่นภูมิแพ้จมูก ไซนัสอักเสบ ในปัจจุบัน มีหลายยี่ห้อแพทย์จะเลือกตามอายุของคนไข้และโรคที่ผู้ป่วยเป็น ได้แก่ Nasonex, Avamys, Nasacort, Flixonase, Rhinocort , Dymista

วิธีการใช้

1. ใช้พ่นจมกู

 • ควรล้างจมูกหรือสั่งน้ำมูกก่อนพ่น เพื่อให้ยาสัมผัสเยื่อบุจมูกโดยตรง
 • เขย่าขวดก่อนใช้ เปิดฝาออก
 • จับขวดยาในแนวตั้ง

ขวดแบบกดด้านบน (Nasonex, Nasacort, Flixonase, Rhinocort) ใช้นิ้วชี้และนิวกลาง ตรงที่ไหล่ของขวดนิ้วโป้งอยู่ที่ฐานขวด

ยากดด้านข้าง (Avamys) ใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วกลางและนิ้วชี้ เป็นตัวกด (แถบสีฟ้า)

 • ตั้งแนวให้สอดปลายยาพ่นเข้าไปในโพรงจมูกปลายยาชาจากแนวรูจมูกไปหัวตาข้างเดียวกัน ไม่ให้ปลายยาพ่นชนปีกจมูก (ปีกจมูกต้องไม่ยก) เพื่อให้ละอองยาพ่นขึ้น ไปถึงเยื่อบุจมูก
 • กดข้างละ 1 กด ตามแพทย์สั่ง หากต้องพ่นข้างละ 2กด ให้พ่นสลับ ขวาซ้าย ขวาซ้าย
 • สูดหายใจเข้าหลังพ่น
 • หลังพ่นเสร็จให้ใช้กระดาษสะอาดเช็ดปลายยาพ่น

2. ผสมน้ำเกลือล้างจมูก ในบางกรณีแพทย์จะสั่งให้มีการผสมยาพ่นกับน้ำเกลือที่ใช้ล้างจมูก เพื่อให้ยากระจายเข้าไปถึงเยื่อบุจมูก ด้านบนได้ดีขึ้น

 • เตรียมแก้วหรือถ้วยสะอาดที่มีขนาดเหมาะสมสาหรับใส่น้ำ เกลือล้างจมูก
 • คว่ำแก้วให้ครอบปลายขวดยาพ่น
 • พ่นยาตามจานวนกดที่แพทย์สั่ง
 • หงายภาชนะขึ้น
 • เติมน้ำเกลือล้างจมกู ใส่ภาชนะตามปริมาณที่กำหนด แล้วคนให้เข้ากัน
 • ใช้ล้างจมูกจนหมด

คำแนะนำ : ไม่เพิ่มปริมาณน้ำเกลือที่ต้องใช้ผสมเอง เพื่อไม่ให้ความเข้มของยาเจือจางและเมื่อผสมแล้วล้างให้หมดไม่เก็บ ไว้

พญ.ธัชขวัญ อินทปันตี  

แพทย์เฉพาะทางภูมิแพ้ ศูนย์ภูมิแพ้และแพ้อาหารโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน