Select Page
ข่าวประชาสัมพันธ์

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

สารแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 74 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โดย ศาสนาจารย์ ดร.บุญรัตน์ บัวเย็น ประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทย . ขอขอบคุณท่านประธานสภาคริสตจักรในประเทศไทยที่ได้ส่งสารแสดงความยินดีมายังโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน...

read more
มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

มอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ

เยี่ยมเยียนและส่งมอบเงินถวายวิสุทธิทานให้แก่มูลนิธิบ้านขอบพระคุณ.โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้นำเงินถวายวิสุทธิทาน มอบให้กับมูลนิธิบ้านขอบพระคุณ THANKSGIVING HOME FOUNDATION เพื่อเป็นทุนการศึกษา สำหรับเด็กกำพร้า ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส.เงินถวายวิสุทธิทาน จำนวน 30,000...

read more
นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

นักศึกษาพยาบาลปี 4 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา ส่วนการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยคุณประภาศรี ดามุส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปี 4 จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน...

read more
พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พิธีเปิดบริการงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine

พิธีเปิดงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine “BCH CONNECT APP”.เมื่อวันอังคารที่ 3 มกราคม 2023 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีเปิดงานบริการพบแพทย์ออนไลน์ Telemedicine “BCH CONNECT APP” อย่างเป็นทางการ ณ เวทีกิจกรรม โถงอาคารหมอประสงค์ชัยรัตน์ ชั้น 1 เวลา...

read more
BloodDonation

BloodDonation

กิจกรรมครบรอบปีที่ 73 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน.เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัด “กิจกรรม BCH ทำความดีเพื่อสังคมปี 3” เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนจำนวน 134 ท่าน ได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย ณ...

read more
เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit)

เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit)

แผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit) นมัสการและขอบคุณพระเจ้า เปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac Care Unit).เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2022 เวลา 09.30 – 10.00 น. โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าเปิดแผนกผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (CCU) นำโดยคุณวิศาล...

read more
วันหยุดแผลกดทับโลก

วันหยุดแผลกดทับโลก

วันหยุดแผลกดทับโลก 17 พฤศจิกายน 2022 "หยุดแผลกดทับ!!!"One Goal world wide!!!..เนื่องในวัน "หยุดแผลกดทับโลก” World Wide Pressure Injury Prevention day One Goal world wide 17 November 2022 โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดย คุณศิริพร สืบสาย รองหัวหน้าฝ่ายศัลยกรรมผู้ป่วยใน...

read more
โครงการเหลือ-ขอ

โครงการเหลือ-ขอ

โครงการเหลือ-ขอ เปลี่ยนสิ่งของเป็นค่าเทอมเด็กๆ . . สำนักการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน จัดโครงการรับบริจาคสิ่งของจากพยาบาลและบุคลากร เริ่มตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2022 เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ที่ผ่านมา เพื่อจะสนับสนุนโครงการเหลือ-ขอ...

read more
มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022

มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022

  โครงการ มอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ประจำปี 2022 . เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2022 เวลา 16.00 – 16.30 น. ณ ห้องนมัสการ ชั้น 6 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรบุคลากรของโรงพยาบาลฯ แบบ on site และ online...

read more
Fire drill

Fire drill

โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ฝึกซ้อมการดับเพลิงเบื้องต้นสำหรับบุคลากร และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  ประจำปี 2022 . เภสัชกรหญิงมาลินี นันท์รุ่งโรจน์ รักษาการผู้จัดการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำทีมคณะกรรมการ ENV ของโรงพยาบาล จัดบุคลากรจากทุกแผนกเข้าร่วม...

read more