Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ธัชขวัญ อินทปันตี

สาขาปฏิบัติงาน: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 09.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 09.00-12.00 น., 13.00-18.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 09.30-13.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 09.30-12.00 น., 13.00-15.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : 08.00-12.00 น., 12.00-16.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : 08.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.
*(อาทิตย์ที่ 1, 3 ของเดือน) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 25/01/2021
🏥 ภาคกุมารเวชกรรม
ชั้น 14 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31431