Select Page

วางใจในพระเจ้า

Nov 14, 2018 | บทความศาสนกิจ, ศาสนกิจ

🔸ศาสนกิจ

เยเรมีย์ 17 : 7

“วางใจในพระเจ้า”
(3 ส.) 

คำว่า “วางใจในพระเจ้า” นี้เป็นคำพูดที่ง่าย แต่การปฏิบัตินั้นคงจะยาก แต่ถ้าเราปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ก็จะทำให้ได้พระพรมากมาย

วันนี้ขอนำคำนี้ “วางใจในพระเจ้า” จะเป็นพรคือ..

1.สุขสบาย (สดด16:20) ผู้เขียนสดุดี เขาไว้วางใจในหลายอย่าง เช่น วางใจในกำลัง ความรู้ ทรัพย์สิน อำนาจ แต่ก็ไม่สมหวังในสิ่งนี้ ท่านมาพบแหล่งที่วางใจใหม่คือ ”พระเจ้า” ทำให้ผู้เขียน สุขสบาย และยังได้บอกต่อว่าทุกคนที่วางใจในพระเจ้าจะสุขสบาย

2.ศานติภาพ (อสย32:17) ในพระธรรมตอนนี้ อิสยาห์อยู่ในช่วงเมื่อท่านวางใจในพระเจ้า เป็นความชอบธรรม จึงรู้ว่าศานติภาพเกิดขึ้นแล้วท่ามกลางพี่น้องคนอิราเอล และศานติภาพเกิดขึ้นกับทุกคนที่ไว้วางใจในพระเจ้ายิ่งใหญ่องค์นี้

3.สำเร็จ (สดด37:5) งานอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่ถ้าวางใจในพระองค์จะสำเร็จทุกอย่าง  ทุกครั้งในชีวิตดาวิดท่านได้เจอปัญหาอุปสรรคมากมาย เช่น สู้กับโกลิอัท ตัวใหญ่ที่มีกำลังมาก แต่การที่วางใจในพระเจ้าความสำเร็จก็เกิดขึ้น

ศจ.สุรศักดิ์ ราชรักษ์
ศบ.คจ.เบธเลเฮ็ม
อ./13/พ.ย./2018