Select Page

นักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงาน

Jan 25, 2023 | ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

นักศึกษาพยาบาลปี 4 ศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
.
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา ส่วนการพยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยคุณประภาศรี ดามุส ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายการพยาบาล พร้อมทีมหัวหน้าพยาบาล ให้การต้อนรับนักศึกษาพยาบาลปี 4 จากมหาวิทยาลัยคริสเตียน เข้ารับการศึกษาดูงานวิชา TNUR3374 ปฏิบัติการบริหารการพยาบาลและการพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 45 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารหอพัก 9 ชั้น เวลา 09.00 – 16.00 น.