Select Page

คริสตจักรเมโธดิสท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีดูงาน

Jan 25, 2023 | ข่าวกิจกรรม

🔸ข่าวสารและกิจกรรม

ต้อนรับทีมผู้รับใช้จากสภาคริสตจักรเมโธดิสท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี
.
โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นำโดยนายแพทย์สมภพ ไพบูลย์ศิริจิต หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ และ ศจ.ดร.ประสาทพงษ์ ปั้นสวย อนุศาสกโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน ได้ให้การต้อนรับทีมผู้รับใช้จากสภาคริสตจักรเมโธดินท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลี มาเยี่ยมเยียนพบปะคณะผู้บริหาร อนุศาสก และทีมศาสนกิจ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และศึกษาพันธกิจของโรงพยาบาล
.
โรงพยาบาลรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทีมผู้รับใช้จากสภาคริสตจักรเมโธดินท์แห่งสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางมาเยี่ยมเยียนและแบ่งปันพระพรร่วมกันในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้รับใช้ 3 ท่าน ดังนี้

1.Bishop Lee Chul ประธานสภาคริสตจักรเมโธดิสท์เกาหลี (The Korean Methodist Church)

2.Bishop Yoo Young-won ประธานคริสตจักรภาคเมโธดิสท์ชุงชอน และประธานสภามหาวิทยาลัย Mokwon

3.Rev. Dr. Woo Hyun Rhee ผู้อำนวยการศูนย์พันธกิจ Heaven Mission Center เชียงใหม่
.
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2023 เวลา 8.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้บริหาร ชั้น6 อาคารหมอแวลส์