Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. สมชาย ภูษาชีวะ

สาขาปฏิบัติงาน: อายุรกรรมตรวจสุขภาพ

ภาคตรวจสุขภาพ

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : 07.30-11.30 น., 12.30-15.30 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 07.30-11.30 น., 12.30-15.30 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 07.30-11.30 น., 12.30-15.30 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : 08.00-11.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคตรวจสุขภาพ
ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น.
» เสาร์ เวลา 07.00-15.00 น.
» อาทิตย์ 07.00-12.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30210, 30211