Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. ศิรินทิพย์ คุณวโรตม์

ภาควิสัญญี

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 06.30-17.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : 06.30-17.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : 06.30-17.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : 06.30-17.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : 06.30-17.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : 06.30-12.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 06/06/2018

🏥 ภาควิสัญญี

ชั้น 3 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20320, 20329