Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. กฤษณี รัตนาปนนท์

สาขาปฏิบัติงาน: อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเบาหวาน, อายุรกรรมทั่วไป

ภาคอายุรกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 09.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 10.00-15.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 09.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 10.00-15.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : 09.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : *09.00-12.00 น., **09.00-16.00 น.
*09.00-12.00 น.(อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน), **09.00-16.00 น.(อาทิตย์ที่ 4 ของเดือน)
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคอายุรกรรม
ชั้น 8 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20830, 20831