Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. อาคม เชียรศิลป์

สาขาปฏิบัติงาน: อายุรกรรมโรคมะเร็ง, อายุรกรรมทั่วไป

คลินิกพิเศษ Oncology

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : 11.00-14.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

🏥 คลินิกพิเศษ Oncology

ชั้น 11 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31130, 31131