Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ช่อเพียว เตโชฬาร

สาขาปฏิบัติงาน: ศัลยกรรมระบบประสาทและสมอง

ภาคศัลยกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 09.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : 09.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : 11.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 31/08/2018

🏥 ภาคศัลยกรรม

ชั้น 2 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20210, 20211