Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. โสภณ เลิศศิริโสภณ

สาขาปฏิบัติงาน: ศัลยกรรมทั่วไป

ภาคศัลยกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 08.00-11.00 น., 12.00-15.00 น.,17.00-19.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : 10.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : 09.00-12.00 น., 13.00-15.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : 09.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : 09.00-12.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 อา./SUN : -
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 27/01/2022
🏥 ภาคศัลยกรรม
ชั้น 1 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20130, 20131