Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

คุณ มุทธา วัธนจิตต์

สาขาปฏิบัติงาน: จิตวิทยา & ตรวจIQ

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจแพทย์
🔸 จันทร์ : -
🔸 อังคาร : 13.00-19.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พุธ : 13.00-19.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤหัสบดี : -
🔸 ศุกร์ : -
🔸 เสาร์ : -
🔸 อาทิตย์ : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

🏥 ภาคกุมารเวชกรรม

ชั้น 13 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31430