Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

คุณ วิมลวรรณ ปัญญาว่อง

สาขาปฏิบัติงาน: จิตวิทยา & ตรวจIQ

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 17.30-19.30 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : 09.00-18.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
🏥 ภาคกุมารเวชกรรม
ชั้น 13 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31431
Update : 26/10/2023