Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ. ศรินทร ตั้งคุณสมบัติ

สาขาปฏิบัติงาน: ทันตกรรมจัดฟัน

ภาคทันตกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : *13.30-19.30 น.

*(อังคารที่ 1,3 ของเดือน)

🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : -

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 09/07/2019

🏥 ภาคทันตกรรม

ชั้น 12 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
» เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 21220, 21221