Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

ทพ. อรรถกฤษณ์ ผลประเสริฐ

สาขาปฏิบัติงาน: ทันตกรรมจัดฟัน

ภาคทันตกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : *08.30-10.30 น.
*(เสาร์ที่ 1, 3, 4 ของเดือน)
🔸 อา./SUN : 13.00-15.30 น.
*(อาทิตย์ที่ 3 ของเดือน)
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 19/08/2019
🏥 ภาคทันตกรรม
ชั้น 12 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
» เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 21220, 21221