Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ. กัญลดา ว่องวรภัทร

สาขาปฏิบัติงาน: กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน, กุมารเวชศาสตร์

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 13.00-19.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : 08.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : 08.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : 13.00-19.30 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : -

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : 08.00-12.00 น., 13.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 31/10/2019

🏥 ภาคกุมารเวชกรรม

ชั้น 14 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31431