Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ จรัสศรี ชวนะโรจนฤทธิ์

สาขาปฏิบัติงาน: กุมารเวชศาสตร์

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 15.00-19.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 15.00-19.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : 15.00-19.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : 13.00-16.00 น.
*(อาทิตย์ที่ 1, 3, 4 และ 5 ของเดือน) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 31/10/2019
🏥 ภาคกุมารเวชกรรม
ชั้น 14 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31431