Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

พญ จรัสศรี ชวนะโรจนฤทธิ์

สาขาปฏิบัติงาน: กุมารเวชศาสตร์

ภาคกุมารเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : -
🔸 อ./TUE : 14.00-18.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พ./WED : 14.00-18.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 พฤ./THU : -
🔸 ศ./FRI : 14.00-18.00 น.
*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : *10.00-16.00 น., **13.00-16.00 น.
*10.00-16.00 น. (อาทิตย์ที่ 3, 5 ของเดือน), **13.00-16.00 น. (อาทิตย์ที่ 1, 4 ของเดือน) *กรุณาโทรนัดล่วงหน้า
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 25/01/2021
🏥 ภาคกุมารเวชกรรม
ชั้น 14 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-19.30 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 31430, 31431