Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

ทพญ. นีรชา สารชวนะกิจ

สาขาปฏิบัติงาน: ทันตกรรมทั่วไป

ภาคทันตกรรม

🗓ตารางออกตรวจแพทย์
🔸 จันทร์ : -
🔸 อังคาร : -
🔸 พุธ : -
🔸 พฤหัสบดี : -
🔸 ศุกร์ : -
🔸 เสาร์ : -
🔸 อาทิตย์ : 08.30-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

🏥 ภาคทันตกรรม

ชั้น 12 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
» เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 21220, 21221