Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. พิชัย ลือประสิทธิ์สกุล

สาขาปฏิบัติงาน: สูตินรีเวชกรรมทั่วไป

ภาคสูตินรีเวชกรรม

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 12.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อ./TUE : 12.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พ./WED : 12.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 พฤ./THU : 12.00-20.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ศ./FRI : 12.00-16.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 ส./SAT : 12.00-20.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

🔸 อา./SUN : 12.00-20.00 น.

*กรุณาโทรนัดล่วงหน้า

* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000

Update : 05/10/2020

🏥 ภาคสูตินรีเวชกรรม

ชั้น 2 อาคารหมอแวลส์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» ทุกวัน เวลา 07.00-20.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 30230, 30231