Select Page
ตารางออกตรวจแพทย์

นพ. ธีระพัฏ จิตต์พูลกุศล

สาขาปฏิบัติงาน: จักษุวิทยา - จอประสาทตา

ภาคจักษุ

🗓ตารางออกตรวจ • SCHEDULE
🔸 จ./MON : 17.00-20.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 อ./TUE : -
🔸 พ./WED : -
🔸 พฤ./THU : 17.00-20.00 น.
*กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
🔸 ศ./FRI : -
🔸 ส./SAT : -
🔸 อา./SUN : -
* หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามวันและเวลาออกตรวจ เพิ่มเติมที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000
Update : 11/01/2021
🏥 ภาคจักษุ
ชั้น 7 อาคารหมอบรัดเลย์ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
เวลาทำการ
» จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-20.00 น.
» เสาร์ เวลา 07.30-18.00 น.
» อาทิตย์ เวลา 08.00-15.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม, นัดหมายแพทย์ได้ที่ ☎ 0-2625-9000, 0-2760-9000 ต่อ 20710, 20711